[German Vietnamese Dictionary - Deutsch Vietnamesisch Wörterbuch!]
      A Different Kind of Dictionary!
      ä ü ö ß
Username   Password
 
 Khuyến mãi Từ điển LongDict Windows - Hè 2014

LongDict Hè 04

Thanh toán và Cài đặt:
- Hướng dẫn Thanh toán và Cài đặt: Xem tại đây.

Thông tin tại Facebook LongDict: https://www.facebook.com/LongDict
(Like để học tiếng Đức cùng LongDict và nhận các chương trình khuyến mãi.)
LongDict trên iOS, Windows Phone: Từ Điển LongDict offline.

Chương Trình Phổ Cập Tiếng Đức - Hè 2014 tại ADVcenter

Anh Đức Việt Center

Trung tâm Tiếng Đức ADV Center chuyên:
- Luyện thi TestAS
- Luyện thi A1, A2, B1
- Tiếng Đức du học, đoàn tụ
- Học từ xa online cho các bạn ở xa
- Đặc biệt do Admin LongDict quản lý và giảng dạy bằng phần mềm hiện đại.

Thông Tin Lớp Học:
- Các lớp mới: Lịch Giảng Dạy Tiếng Đức 2014.

Sản phẩm Phần mềm Quản lý của Viet Long Co.
Phần mềm Quản lý Nhà Hàng
L'POS Pro
Phần mềm Quản lý Nhà Hàng - Order bằng iPad
Phần mềm Quản lý Bán Hàng 2.0.0
L'POS SHOP 2.0.0
Phần mềm Quản lý Bán Hàng - Report App iPad/iPhone
Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ
L'EDU 2.0.0
Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ
Phần mềm Quản lý Kho - Chuỗi Kho
L'POS STOCK PRO
Phần mềm Quản lý Kho, Chuỗi Kho - Report App iPad/iPhone
Phần mềm Quản lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp
L'POS SHOP PRO
Phần mềm Quản lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp, Chuỗi Cửa Hàng - Report App iPad/iPhone
Phần mềm Quản lý Ra Vào bằng Vân tay
L'HR ACCESS CONTROL
Phần mềm Quản lý Ra Vào bằng Vân tay + Máy Vân Tay

Từ Điển Tiếng Đức | Đại từ điển Đức Việt | Deutsch/Vietnamesisches Wörterbuch | Học Tiếng Đức Online | Trang Web Học Tiếng Đức Trực Tuyến
Copyright © 2008-2012, LongDict.com, Phạm Việt Long - Học tiếng Đức Online - Deutsch/Vietnamesisches Online-Wörterbuch/Online-Sprachportal - WITHOUT ANY WARRANTY - COUNTER 7710047