[German Vietnamese Dictionary - Deutsch Vietnamesisch Wörterbuch!]
      A Different Kind of Dictionary!
      ä ü ö ß
Username   Password
 
 Từ điển LongDict Windows dùng Offline


Liên hệ thanh toán - cài đặt: 08-3512 9090 | 0938 772 742

Facebook LongDict: https://www.facebook.com/LongDict

LongDict App trên App Store: App Từ Điển LongDict offline trên iPhone/iPad.

KHÓA TIẾNG ĐỨC 2016

Tiếng Đức


Tiếng Đức Smalltalk được giảng dạy bởi các chuyên gia LongDict:
- Luyện thi TestAS
- Luyện thi A1, A2, B1
- Tiếng Đức du học, đoàn tụ

Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ - L'EDU 2016Từ Điển Tiếng Đức | Đại từ điển Đức Việt | Deutsch/Vietnamesisches Wörterbuch | Học Tiếng Đức Online | Trang Web Học Tiếng Đức Trực Tuyến
Copyright © 2008-2016, LongDict.com, Phạm Việt Long - Học tiếng Đức Online - Deutsch/Vietnamesisches Online-Wörterbuch/Online-Sprachportal - WITHOUT ANY WARRANTY - COUNTER 4590294