[German Vietnamese Dictionary - Deutsch Vietnamesisch Wörterbuch!]
      A Different Kind of Dictionary!
      ä ü ö ß
Username   Password
 
 Anh Đức Việt ADVcenter
Anh Đức Việt Center

Khóa Tiếng Đức 2014 tại Anh Đức Việt - ADVcenter:

Thông Tin:
- Các lớp mới: Lịch Giảng Dạy Tiếng Đức 2014.
Sản phẩm Phần mềm Quản lý của Viet Long Co.
Phần mềm Quản lý Khách Sạn
L'HOTEL of VLIL
Phần mềm Quản lý Khách Sạn
Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ
L'EDU of VLIL
Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
Phần mềm Quản lý Nhà hàng
L'POS of VLIL
Phần mềm Quản lý Nhà hàng - Cafe
Phần mềm Quản lý Bán hàng
L'POS of VLIL
Phần mềm Quản lý Bán hàng - Cửa hàng
Phần mềm Chấm công vân tay
L'HR of VLIL
Phần mềm Chấm công vân tay - Quản lý nhân sự
Sản phẩm Từ Điển Đức Việt LongDict dùng OFFLINE
Từ Điển Đức Việt LongDict - Windows 7

Từ Điển Đức Việt
Dùng Offline
Cho Windows 7/8/XP
Từ Điển Đức Việt LongDict - iPhone/iPad

Từ Điển Đức Việt
Dùng Offline
Cho iPhone/iPad
Từ Điển Đức Việt LongDict - Windows Phone

Từ Điển Đức Việt
Dùng Offline
Cho Windows Phone 7/8
Từ Điển Đức Việt LongDict - Windows 8 Pro/RT

Từ Điển Đức Việt
Dùng Offline
Cho Windows 8

Chi tiết về Mua và Cài đặt Sản phẩm Phần mềm Từ Điển LongDict dùng Offline (Không cần Internet):
- Clip hướng dẫn sử dụng: Từ Điển LongDict offline cho Windows 7/8 - On Youtube.
- Giờ hành chính: (08)3512 9090 - Ngoài giờ: 0902966320
- @Ms. Mến: katie.nguyen@vlil.net
- Công ty VLIL - VLIL.NET

Từ Điển Tiếng Đức | Đại từ điển Đức Việt | Deutsch/Vietnamesisches Wörterbuch | Học Tiếng Đức Online | Trang Web Học Tiếng Đức Trực Tuyến
Copyright © 2008-2012, LongDict.com, Phạm Việt Long - Học tiếng Đức Online - Deutsch/Vietnamesisches Online-Wörterbuch/Online-Sprachportal - WITHOUT ANY WARRANTY - COUNTER 3510855