[German Vietnamese Dictionary - Deutsch Vietnamesisch Wörterbuch!]
      A Different Kind of Dictionary!
      ä ü ö ß
Username   Password
 
 

 


Music & Entertainment - Discussion Forum
[pigletkute] 2012-03-24 14:57:55

hi nguong mo that ak"


[huyen] 2012-01-9 15:47:39

@ Nhung: theo lời giới thiệu của anh này, thì anh này sống ở Pháp có quốc tịch Pháp NHƯNG MÀ là con cuả một người Đức và một người Vietnam, bởi vậy việc hát hay nói chuyện bằng tiếng Việt như vậy...cũng không tới mức giật mình quá...
let's discuss[Mr Cuoi] 2011-12-4 03:15:42

Ông này chắc là tây lai được thưởng thức nhiều nước mắm nên hát nhạc tài tử điêu luyện như vậy,bái phục.


The other Entries
 
Active Users

[ thichtiengduc ]

[ vu dinh long ]

[ huyen ]

[ khanh_linh1187 ]

[ tí còi ]

[ PVL ]

[ nguyenlinh2810 ]

[ van_oi ]

[ hndoan ]

[ anathien ]

[ omaichua5111989 ]

[ dolcevita ]

Từ Điển Tiếng Đức | Đại từ điển Đức Việt | Deutsch/Vietnamesisches Wörterbuch | Học Tiếng Đức Online | Trang Web Học Tiếng Đức Trực Tuyến
Copyright © 2008-2016, LongDict.com, Phạm Việt Long - Học tiếng Đức Online - Deutsch/Vietnamesisches Online-Wörterbuch/Online-Sprachportal - WITHOUT ANY WARRANTY - COUNTER 2681673